Talon pohjatyöt Uudellamaalla

Teemme rakentamiseen liittyvät pohjatyöt ammattitaidolla

Ennen talon pohjatöyden aloittamista on suositeltavaa tehdä tontin maaperän pohjatutkimus. Tutkimus antaa paljon

tietoa niin maaperän kantavuudesta kuin läpäisevyydestäkin. Piha-alueen pintavedet voidaan mahdollisesti

imeyttää maaperään, jos pohjatutkimuksen avulla on saatu selville, että maaperä on hyvin vettä läpäisevä, eikä

talolle tai naapuritontille aiheudu siitä haittaa.

Jotta perustukset ja talon pohja pysyvät kuivana on pintavedet ohjattava poispäin rakennuksesta kallistusten

avulla. Tärkeintä on, että sadevedet eivät jää lätäköiksi talon seinän vierustalle. Salaojien ja viemäriputken

asentamisen jälkeen voidaan aloittaa varsinaiset talon perustustyöt maaperätyypin mukaan.

Tarvitsetkö talon pohjatöitä?

Ota yhteyttä