Ab Bygg Östergård CO Rakennus Oy – Heltäckande kunnande inom byggbranchen 

Alla typer av service inom byggnadsbranschen i Helsingfors, Borgå och Lovisa nejden

Ab Bygg Östergård CO Rakennus Oy har sedan 1982 fungerat som ett företag inom byggnadsbranschen i Borgå. Verksamheten började som enskild firma och övergick till aktiebolagsform 1.1 2000. Vi betjänar både privatpersoner och företag. Vi erbjuder tjänster på såväl svenska som finska. Vi verkar inom sektorn Helsingfors-Borgå-Lovisa.

Våra byggnadstjänster utgörs av

  • nybyggen
  • renoveringar
  • jordbyggnad /grävmaskinsarbeten

NYBYGGEN OCH RENOVERINGAR I NYLAND

Vi utför alla nybyggnadsarbeten i egnahemshus, allt från husgrunden till helhetsentreprenader med allt vad det innebär med bl.a. badrums- och andra våtutrymmeskonstruktioner. 

När det gäller renoveringssidan erbjuder vi också alla saneringsarbeten, som t.ex. totala tak- och fasadrenoveringar.

Blev du intresserad?

TA KONTAKT SÅ BETJÄNAR VI ER GÄRNA!