Dränering i Nyland

Dräneringens främsta uppgift är att förhindra fuktskador på huset

Dräneringsarbetena är bland dom första arbetena man utför då man bygger nya hus och det är synnerligen viktigt att den utförs rätt. Felaktigt gjord dränering kan medföra stora skador på huset, och kan i många fall vara svåra att rätta till efteråt. Det är viktigt att känna till markens genomsläpplighet. Om huset byggs på en upphöjd plats med endast sand och grus undertill kan man i vissa fall lämna bort dräneringsrören helt och hållet. I annat fall bör man ha minst 20 cm sepel under hela huset samt på dräneringsrörena som bör vara klart lägre än grundsulan. Viktigt är också att allt dräneringsvatten till fullo kan ledas bort från grunden. Om det omkringliggande området sluttar mot huset bör man i vissa fall göra en områdesdränering. Dräneringsarbetet bör göras omsorgsfullt så därför lönar det sig att anlita yrkeskunskap.

Vi installerar kvalitativt goda dräneringssystem i samband med de övriga grundarbetena.

Behöver du dränering?

Ta kontakt, vi betjänar gärna!