Renovering av våtutrymmen i Nyland

VTTVTT Vårt företag har certifikat för renovering av våtutrymmen.

Badrummet har blivit en viktig del vid sidan av hemmets övriga utrymmen. Man vill mer än tidigare poängtera dess funktionalitet och utseende. Vi renoverar badrum och bastur enligt kundens önskemål. Vi river gamla kakel och övrigt ytmaterial, vi förnyar vattenisoleringen och lägger nytt ytmaterial, omsorgsfullt och enligt överenskommen tidtabell. Vi gör också om de underliggande konstruktionerna om det anses nödvändigt.

VTT:s certifikat för våtutrymmen

Vi har utfört VTT:s våtutrymmescertifikat och är därför berättigade att renovera all slags våtutrymmesobjekt och vattenisolera dem. Vi ombesörjer alltid badrummets golvlutning enligt objektet. Vanligtvis börjar arbetet med att vi lägger vattenisolering på våtutrymmets väggar varefter väggarna kan kaklas med undantag av den nedersta kakelraden. Efter det spacklas och slipas golvet efter behov innan golvets vattenisolering utförs. Slutligen kaklas den sista raden på väggarna efter att golvet blivit klinkerlagt.

Behöver du renovering av våtutrymmen?

Ta kontakt, vi betjänar gärna!