Rivningsarbeten med grävmaskin i Nyland 

Eftersom vi har grävmaskiner av olika storlek med rototilt och krabba kan vi utföra rivningsarbeten också på större byggnader, byggda av lösvirke eller stock med sockel/källare av natursten eller betong. Numera är man tvungen att föra det mesta av rivningsmaterialet till en officiell avstjälpningsplats, men vi sorterar allt material eftersom en del av materialet är gratis. Vi transporterar bort avfallet med egen lastbil.

Behöver ni hjälp med rivningsarbeten snabbt och effektivt?

Ta kontakt, vi betjänar gärna!