Uppförande av elementhus i Nyland

Det är behändigt att bygga av element.

Förutom att vi bygger med långvirke uppför vi också olika tillverkares huspaket. Att använda sig av huspaket är ett enkelt och snabbt sätt att bygga. Ju snabbare man får upp ytterväggarna desto snabbare kan man också skydda de inre delarna från fukt. Vi kan också göra element på plats och lyfta upp elementen med vår egen maskinpark.

Att bygga med element har sina fördelar

  • snabbheten då man bygger
  • testade konstruktioner
  • byggnadsdelarnas industriella tillverkning

Behöver du någon att föra upp ditt huspaket?

Ta kontakt, vi betjänar gärna!