Grävmaskinsarbeten i Nyland

Till husbyggnad hörande arbeten som jordbyggnad och grävarbeten.

Husbyggnad börjar med markkartering, varefter man kan börja med jordbyggnadsarbeten. Till jordbyggnad hör eventuellt också att transportera bort gammalt jordmaterial från tomten och hämta nytt istället. I samband med jordbyggnadsarbetena gräver man samtidigt dräneringen och gör husets avloppssystem. Vi gör också grävarbeten som hör till gårdsplanen. På grund av vår mångsidiga sortiment av maskiner  kan vi också jobba i besvärlig terräng.

Behöver du grävmaskinstjänster?

Vi erbjuder följande:

  • grundgrävning för egnahemshus
  • byggande av gårdsplan och gräsmatta
  • grävning för avlopp och vatten, kabeldiken
  • rivningsarbeten
  • grävning för dränering och takvattensystem
  • jord- och grustransporter i samband med ovanstående
  • övriga grävmaskinsarbeten    

Ta kontakt, vi betjänar gärna!