Takrenoveringar i Nyland

Takrenovering är en av de viktigaste åtgärderna på ett egnahemshus.

De stränga väderförhållandena i Finland belastar särskilt mycket hustaken. Ett egnahemshustak, beroende på takmaterialet, bör med jämna mellanrum renoveras. Då det gäller ett plåttak förlängs takets helhetsålder om man regelbundet målar om taket. Vi utför vid behov också ombyggnad från plant tak till åstak. Då man gör en helomfattande takrenovering innebär det att man åtminstone förnyar själva vattentaket. Först kollas alla träkonstruktioner ingående och skadat material byts ut. I vissa fall är man tvungen att också göra förstärkningar i konstruktionen. I samband med takrenovering installerar man också säkerhetsanläggningar på taket såsom brandstegar, takbryggor och snöhinder. Vid behov förnyas också takrännor och stuprör

Säkerhet under arbetet på taket

Det lönar sig att låta yrkesmän ta hand om takrenoveringar. Vi utför alltid takarbeten med särskild hänsyn till säkerhet och försiktighet. 

Behöver du takrenovering?

Ta kontakt, vi betjänar er gärna!